Tryb łączący: wish, would rather...

Artykuły

Przy pomocy trybu łączącego wyrażamy życzenia, ubolewanie, możliwości, wątpliwości, nierealność oraz nieprawdopodobieństwo. Tryb łączący jest stosowany m.in. po: I WISH, WOULD RATHER, IT’S (HIGH) TIME, IF ONLY, AS IF / AS THOUGH.


I WISH- chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję że


I wish my neighbours wouldn’t make so much noise. (they do and it’s annoying)
I wish you would smoke less. (you smoke too much)
(nasze życzenia dotyczą przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy, które nas irytują i oczekujemy jakiejś zmiany)
I wish I lived in a bigger city. (but I live in a small town)
He wishes he could swim. (but he cannot)
I wish I was/were taller. (but I’m short)
(nasze życzenia dotyczą teraźniejszości i tego co byśmy w niej zmienili)
I wish you had told me the truth. (but you didn’t)
I wish you hadn’t lost that photo. (but you did)
(nasze życzenia / żale dotyczą przeszłości i tego co byśmy w niej zmienili)
If only you’d keep your room tidy.
If only life wasn’t so complicated.
If only David had been more careful yesterday.
(zamiast ‘wish’ możęmy używać ‘if only’)


WOULD RATHER- wolałbym...


I would rather stay here.
I’d rather not stay here.
(wyraża co wolelibyśmy zrobić)
I’d rather you stayed here.
I’d rather you didn’t stay here.
(wyraża co wolelibyśmy, żeby inni zrobili)
I’d rather he had left yesterday.
I’d rather he hadn’t left yesterday.
(wyraża co wolelibyśmy, żeby inni zrobili w przeszłości)


IT’S (HIGH) TIME- (najwyższy) czas, żeby...


It’s high time we had a holiday.
It’s time children were in bed.
(najwyższy czas, żeby coś się wydarzyło)


AS IF / AS THOUGH- jak gdyby


He behaves as if he had a million dollars. (teraźniejszość)
He looks as though he had seen a ghost. (przeszłość)


Now, do the test below.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...